E-INFORMATOR POWIATOWY

II otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.04.2012r. | Czytano: 1101 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 16.04.2012 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu - Uchwała Nr 31/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 16 kwietnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu -(plik .pdf)

Wzór oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego określony jest w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

Oferty należy składać do dnia 11.05.2012r. do godziny 15:00.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.052 s.