E-INFORMATOR POWIATOWY

Absolutorium dla Zarządu Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  14.06.2012r. | Czytano: 1336 razy. |

Rada Powiatu w Radzyniu Podlaskim, na sesji że w dniu 14 czerwca 2012 udzieliła Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok.

W punkcie 5 porządku obrad radni rozpatrzyli sprawozdanie Zarządu z wykonania budżetu za 2011 rok. Następnie głosowali uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz  ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  z wykonania budżetu powiatu  za 2011 rok. Uchwałę przyjęto 15 głosami "za” przy 2 głosach "wstrzymujących się”
Kolejna uchwała dotyczyła udzielenia absolutorium Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2011 rok. Uchwałę przyjęto 12 głosami "za”, przy 3 glosach "wstrzymujących się” i 2 glosach "przeciw”.

Następnie radni podjęli uchwały w sprawach: 

  1. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu powiatu radzyńskiego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć i o wykonaniu planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim za I półrocze roku budżetowego - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”, 
  2. zmian w uchwale budżetowej powiatu na 2012 rok - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”, 
  3. zmiany wieloletniej prognozy finansowej - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”, 
  4. nadania Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  w Radzyniu Podlaskim - uchwałę przyjęto jednogłośnie 17 głosami "za”.  

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.