E-INFORMATOR POWIATOWY

Posiedzenie Rady LGD "Zapiecek" (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.10.2012r. | Czytano: 814 razy. |

Posiedzenie Rady LGD Kierownik Biura LGD "Zapiecek" informuje, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" odbędzie się w dn. 26 października 2012 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Odnowy i rozwoju wsi”, „Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Przyjęcie porządku obrad.
 5. Sprawy organizacyjne.
 6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naborów prowadzonych
  przez LGD.
 7. Podjęcie uchwał o rekomendowaniu operacji do dofinansowania bądź jej odrzuceniu.
 8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
 9. Wolne wnioski i zapytania.
 10. Zamknięcie obrad.

Kierownik biura LGD „Zapiecek”, Jakub Sozoniuk

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.076 s.