E-INFORMATOR POWIATOWY

Żyjmy ekologicznie (dział - Informacje różne)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.11.2012r. | Czytano: 1091 razy. |

Żyjmy ekologicznieW dniu 12 listopada 2012r. uczniowie gimnazjów nr 1 i nr 2 w Radzyniu Podlaskim poznawali Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Adamki" w Białej g. Radzyń Podlaski. Wyjazd zorganizował Wicestarosta Mariusz Skoczylas.

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim poznają techonologię segregacji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych

Foto: B. Sozoniuk
Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim poznają techonologię segregacji odpadów w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Adamki" w Białej k. Radzynia Podlaskiego

Taką oto relację  z wycieczki przygotowali uczniowie Gimnazjum nr 2:

W dniu 12 listopada 2012r. uczniowie kl. III c i III d Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim, dzięki uprzejmości Pana Starosty Mariusza Skoczylasa, który zorganizował wyjazd do Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych "Adamki" w Białej g. Radzyń Podlaski, mogli podziwiać nowo powstały kompleks segregacji odpadów komunalnych.

W tajniki wiedzy wprowadzał nas sam pan Jerzy Kułak Prezes zakładu. Na uczestnikach wycieczki największe wrażenie wywarła nowoczesność Zakładu.
Drzwi, które otworzyły się na hasło: "Sezamie, otwórz się!" :) - (z małą pomocą pilota) wprowadziły nas - wycieczkowiczów do ekologicznego zakładu. Były tam "różne czary", ale taśma, na której segregowane będą w przyszłości odpady wzbudziła największe zainteresowanie.

Pan Jerzy Kułak przekazał uczniom ciekawostkę, iż rocznie statystyczny Polak produkuje około 350 kg  śmieci, czyli około kilograma dziennie. Pachnący nowością ekologicznych maszyn Zakład napawa nas optymizmem na lepszy, czyściejszy świat.
Uświadomiliśmy sobie, że segregowanie śmieci jest konieczne, by chronić atmosferę.

Nauczyliśmy się o recyklingu, zdaliśmy sobie sprawę, że nasze miasto i okolice stają się ekologiczne, a stare wysypisko nie będzie szpecić krajobrazu.

Nowo powstała inwestycja, to przykład wspierania Polski przez instytucje europejskie.

Dzięki Panu Staroście Mariuszowi Skoczylasowi i Panu Prezesowi Jerzemu Kułakowi mogliśmy kształtować właściwe postawy obywatelskie, bo dbałość o środowisko, to nasz obowiązek zapisany w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Uczniowie kl. III c i III d, Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim.Zobacz fotoreportaż: Gimnazjaliści w "Adamkach"


PRZECZYTAJ - TO WAŻNE

Zasady segregacji odpadów komunalnych
zostaną określone w regulaminach przyjętych przez poszczególne gminy.
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych proponuje, aby segregacji podlegało pięć frakcji:

  1. OPAKOWANIA SZKLANE (OPRÓŻNIONE, BEZ ZAWARTOŚCI) - np.butelki, słoiki
  2. OPAKOWANIA POZOSTAŁE (OPRÓŻNIONE, BEZ ZAWARTOŚCI) - z wyjątkiem opakowań po środkach ochrony roślin i innch chemikaliach - butelki i inne opakowania z tworzyw sztucznych (np. po wodzie,oleju, kosmetykach, chemii gospodarczej), metalowe puszki (np. po napojach, koncentratach, konserwach), kartony po napojach (np. mleku, sokach), folie opakowaniowe, tektury, kartony, gazety, papier.
  3. BIODEGRADOWALNE ODPADY ORGANICZNE - np. pokonsumpcyjne, czysta masa organiczna pochodząca z pielęgnacji przydomowej zielni
  4. POPIOŁY PALENISKOWE (Z KOTŁOWNI DOMOWYCH opalanych produktami dopuszczonymi do obrotu i stosowania np. węgiel, brygiet, torf, drewno)
  5. POZOSTAŁE FRAKCJE SELEKTYWNIE ZBIERANE, NIEZAWIERAJĄCE WCZEŚNIEJ WYMIENIONYCH np. tekstylia, obuwie, pampersy, ceramika.

W każdej gminie powstaną punkty nieodpłatnego, selektywnego zbierania: zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - komputery, telewizory,pralki, lodówki, kuchenki mikrofalowe, świetlówki i żarówki, akumulatory i baterie; olejów, smarów i opon; opakowań po nawozach, środkach ochrony roślin i innch chemikaliach; farb, lakierów i rozpuszczalników; przedmiotów wielkogabarytowych (np. meble), gruz.

UWAGA! Spalane w piecach c.o. i w ogniskach tworzywa sztuczne wydzielają silnie trujące i rakotwórcze związki chemiczne - chlorowane dioksyny i furany (wydawnictwo PAŃSTWOWEJ INSPEKCJi OCHRONY ŚRODOWISKA pt. "DIOKSYNY OCENA ZAGROŻEŃ ŚRODOWISKA NATURALNEGO ORAZ METODY ICH WYKRYWANIA"). Czas ich szkodliwego oddziaływania wynosi do 500 lat!

Odpady komunalne pochodzić będą z 16 gmin zrzeszonych w Związku Komunalnym Gmin Powiatu Radzyńskiego: Borki,  Czemierniki, Jeziorzany, Kąkolewnica, Kock – gm. miejsko-wiejska, Komarówka Podlaska, Milanów, Łuków – gm. wiejska, Łuków – gm. miejska, Radzyń Podlaski – gm. wiejska, Radzyń Podlaski – gm. miejska, Stoczek Łukowski, Serokomla, Ulan-Majorat, Wohyń, Wojcieszków.  

Projekt: „Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska, Kategoria II: Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi, współfinansowanego ze środków europejskich.
Beneficjent: Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego, ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski
Całkowita wartość projektu: 23 428 106,52 PLN, Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Regionalnego (EFRR): 17 559 951.59 PLN.

O tym, co obejmuje projekt przebudowy składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne „Adamki”, przeczytasz na oficjalnej stronie Związku Komunlanego Gmin Powiatu Radzyńskiego.
Tutaj też możesz zapoznać sie z "Ramowymi zasadami gospodarki odpadami komunalnymi w gminach członkowskich Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego".

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.057 s.