E-INFORMATOR POWIATOWY

Wynik konsultacji (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  29.11.2012r. | Czytano: 950 razy. |

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 06.11.2012 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

 Projekt "Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013” został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl.

Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 07.11.2012 r. do 21.11.2012 r. w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres jpopek@pra.pl. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych.

 W dniu 13 listopada  wpłynęła wspólna od Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej - Regionalny Oddział w Lublinie  oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny - Filia  w Lubartowie sugestia, aby jednym z celów szczegółowych Programu współpracy było wspieranie rozwoju ekonomii społecznej. Poza tą, w terminie do dnia 21 listopada br., nie zgłoszono innych uwag i sugestii do projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2013”.

 Informacja z przeprowadzonych konsultacji została przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 28.11.2012 r.

Mariusz Skoczylas
/-/ Wicestarosta

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.083 s.