E-INFORMATOR POWIATOWY

Konkurs ofert - realizacja w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.12.2012r. | Czytano: 1068 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały Nr 96/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 19 grudnia 2012 roku

Czytaj treść uchwały i załącznika do niej (plik pdf)

Na realizację zadań wybranych w ramach tego  konkursu, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim przeznacza środki finansowe w wysokości 85.000,00 zł (osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Pobierz formularz oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego.
Jest on określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.054 s.