E-INFORMATOR POWIATOWY

Ogłoszenie Zarządu Powiatu - nabór kandydatów do komisji konkursowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.12.2012r. | Czytano: 940 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej do dnia 03.01.2013 r. do godz. 14:00 (decyduje data wpływu do urzędu) z dopiskiem na kopercie "Kandydat do komisji konkursowej”, do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim Pl. I. Potockiego 1 - Punkt Informacyjny (parter).

Cztaj pełną treść ogłoszenia (plik pdf).

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.055 s.