E-INFORMATOR POWIATOWY

Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury oraz turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  07.02.2013r. | Czytano: 1202 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. upowszechniania krajoznawstwa i turystyki

Czytaj treść uchwał i załącznikóww do nich:

  • Uchwała Nr 4/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji. (pliki pdf)
  • Uchwała Nr 5/13 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 7 lutego 2013 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania krajoznawstwa i turystyki (pliki pdf)

Pobierz formularz oferty [plik.doc] realizacji zadania publicznego.
Jest on określony w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania publicznego, ramowego wzoru umowy o wykonanie zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. Nr 6, poz. 25).

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.059 s.