E-INFORMATOR POWIATOWY

Konsultacje projektu "Rocznego Programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi ..." w 2014 r. (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.10.2013r. | Czytano: 827 razy. |

Decyzja Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 15.10.2013 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu Rocznego Programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138 poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.

Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
  2. Konsultacje będą prowadzone w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej w terminie od 16.10.2013 r. do 30.10.2013 r. 
  3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego
  4. Projekt Rocznego Programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014 zostanie zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego www.powiatradzynski.pl.
  5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres jpopek@pra.pl.
  6. Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.053 s.