E-INFORMATOR POWIATOWY

I Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym (dział - Informacje różne)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  13.11.2013r. | Czytano: 1021 razy. |

I Regionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu PsychicznymRegionalna Olimpiada Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym zorganizowana została z inicjatywy Powiatu Bialskiego we współpracy z powiatami Radzyńskim i Parczewskim. Adresowana jest ona do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu tych trzech powiatów.

Laureaci finału powiatowego, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego I Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym u Starosty Radzyńskiego Lucjana Kotwicy. 
Od lewej: Monika Rączka (koordynator szkolny – I LO), Marcin Kowalczyk, Iga Synderkiewicz, Jerzy Popek (koordynator powiatowy Olimpiady), Aleksandra Piasko i Lucjan Kotwica, Starosta Radzyński.

Foto: K. Wodowska
Laureaci finału powiatowego, którzy zakwalifikowali się do etapu regionalnego I Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym u Starosty Radzyńskiego Lucjana Kotwicy. Od lewej: Monika Rączka (koordynator szkolny – I LO), Marcin Kowalczyk, Iga Synderkiewicz, Jerzy Popek (koordynator powiatowy Olimpiady), Aleksandra Piasko i Lucjan Kotwica, Starosta Radzyński.

Głównym celem olimpiady jest poszerzenie wiedzy  i wzrost świadomości w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjający kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, lepszemu rozumieniu zaburzeń i zwalczaniu stereotypów w tym zakresie, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Etap szkolny w każdym z trzech powiatów został przeprowadzony w dniu 10 października 2013 r. o godz.10:00. W powiecie radzyńskim etap szkolny olimpiady odbył się  w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim, w Zespole Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej oraz Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim.

W ZSR w Woli Osowińskie w etapie szkolnym wzięło udział 43 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Katarzyna Kulik, Iga Synderkiewicz, Natalia Bylina, Monika Bogusz, Marta Borkowska oraz Paulina Boreczek. Koordynatorem szkolnym jest  Pani Elżbieta Facon.

W I LO w etapie szkolnym wzięło udział 15 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Martyna Tupikowska, Mateusz Kalinowski, Aleksandra Piasko, Marcin Kowalczyk, Daniel Świderski, Tymoteusz Borysiuk. Koordynatorem szkolnym jest Pani Monika Rączka.

W ZSP w etapie szkolnym wzięło udział 14 uczniów. Do etapu powiatowego zakwalifikowali się: Wioleta Dajek, Aleksandra Niewęgłowska, Kinga Grodzicka, Sylwia Majcher. Koordynatorem szkolnym jest  Pani Barbara Skrzeczkowska.

Zwycięzcy etapu szkolnego otrzymali dyplomy oraz zestawy promocyjne ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim.

Finał powiatowy w każdym z powiatów odbył się w dniu 23 października o godz. 10:00. W naszym powiecie finał odbył się w ZSP w Radzyniu Podlaskim.

Do finału regionalnego zakwalifikowali się: Iga Synderkiewicz z ZSR w Woli Osowińskiej oraz Aleksandra Piasko i Marcin Kowalczyk z I LO w Radzyniu Podlaskim.
Zwycięzcy etapu powiatowego otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim w dniu 5 listopada 2013 r.

Etap regionalny odbędzie się w dniu 18 listopada br. w sali konferencyjnej przy ul. Brzeskiej 41 w Białej Podlaskiej. Laureatom olimpiady zapewnione zostały atrakcyjne nagrody finansowe i rzeczowe.

Przedsięwzięcie to zostało objęte honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Babisza, posłów do Parlamentu Europejskiego:  Arkadiusza Bratkowskiego, Lenę Kolarską-Bobińska oraz posłów: Franciszka Stefaniuka, Stanisława Żmijana, Adama Abramowicza i senatora Grzegorza Biereckiego.

Jerzy Popek

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.039 s.