E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  13.11.2013r. | Czytano: 1011 razy. |

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji projektu "Rocznego programu współpracy Powiatu radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014".

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 15.10.2013 r. podjął decyzję
o przeprowadzeniu konsultacji projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.

Projekt "Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014" został zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl.
Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 16.10.2013 r. do 30.10.2013 r. w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres jpopek@pra.pl. Za ich przeprowadzenie odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych.
W terminie do dnia 30 października br. nie zgłoszono  uwag i sugestii do projektu ,,Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego  z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014”.
Informacja z przeprowadzonych konsultacji została przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 12.11.2013 r.

Lucjan Kotwica, Starosta

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.322 s.