E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję - 30.XII.2013 (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.12.2013r. | Czytano: 837 razy. |

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2013 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu  Nr XXXIII/2013 z dnia 28 listopada  2013 roku.
 2. Wyróżnienie laureatów ogólnopolskiego Konkursu "Producent i Hodowca Trzody Chlewnej 2013 roku”
 3. Interpelacje i zapytania.
 4. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim  z dnia 3 grudnia 2013 roku.
 5. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2014 rok
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami Zarządu Powiatu i uzasadnieniem,
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej:
      a) w sprawie  wieloletniej prognozy  finansowej
      b) w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2014 rok
  3) odczytanie opinii komisji stałych,
  4) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii komisji stałych, 
  5) dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie,
  6) podjęcie uchwały
      a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.
      b) w sprawie uchwały budżetowej na 2014 rok.
 6. Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z działalności ,,Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego” za 2013 rok
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie delegowania radnych Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim do składu  Komisji  Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego,
  b) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w  Radzyniu Podlaskim na rok 2014.
  c) w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2014 rok
  d) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2013 rok.
  e) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.
Marek Wołosowicz
/-/
Przewodniczący Rady Powiatu

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.085 s.