E-INFORMATOR POWIATOWY

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja III (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  24.03.2014r. | Czytano: 1154 razy. |

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – edycja IIIBezpłatny dostęp do Internetu oraz niezbędne urządzenia i oprogramowanie dla 2241 gospodarstw domowych z terenu 36 gmin województwa lubelskiego zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność.

Na podstawie umowy nr POIG.08.03.00-06-167/13-00 zawartej w dniu 11 grudnia 2013 r. z Władzą Wdrażającą Programy Europejskie, Województwo Lubelskie realizuje w partnerstwie z samorządami lokalnymi projekt pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim – III edycja”.

Projekt będzie realizowany w latach 2013-2015 w ramach konsorcjum Województwa Lubelskiego, 34 Gmin i 2  Powiatów województwa lubelskiego.
Całkowita wartość projektu to 15 876 675,00 PLN, z czego 2 381 501,25 PLN to kwota dofinansowania pochodząca z Budżetu Państwa.

Wykluczenie cyfrowe to podział społeczeństwa na osoby z dostępem do sieci internetowej i nowoczesnych form komunikacji oraz na osoby bez takich możliwości.
Wynika on z szybkiego rozwoju technologii informatycznych, który doprowadził do powiększenia różnic między klasami bogatą i średnią, które mogły sobie pozwolić na ich zakup, a klasą niższą, której nie stać na swobodny dostęp do Internetu.

Głównym celem projektu jest zapewnienie bezpłatnego dostępu do Internetu oraz niezbędnych urządzeń i oprogramowania dla 2241 gospodarstw domowych z terenu 36 Gmin i 2 Powiatów województwa lubelskiego, zagrożonych wykluczeniem z aktywnego uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym, ze względu na trudną sytuację materialną lub niepełnosprawność. Dodatkowo w sprzęt komputerowy i Internet zostaną wyposażone instytucje podległe JST (195 zestawów komputerowych i 65 podłączeń do Internetu).

Cel główny będzie zrealizowany poprzez dostarczenie Internetu i wyżej wymienionego sprzętu do gospodarstw domowych na terenie województwa lubelskiego(w gminach/powiatach uczestniczących w projekcie) oraz poprzez przeprowadzenie niezbędnych szkoleń z zakresu obsługi komputera.
Beneficjenci ostateczni projektu – poprzez umożliwienie korzystania z nowych technologii oraz rozwój kompetencji w tym zakresie – będą mogli w pełni uczestniczyć w społeczeństwie informacyjnym. Efekty realizacji projektu będą miały wymiar długofalowy (zapobieganie dziedziczeniu biedy, wyrwanie z marazmu, zmiana postaw życiowych, rozwój indywidualny i gospodarczy), jak również mogą wpłynąć na zmiany w strukturze dochodów, na kształtowanie aktywnych postaw społeczno-ekonomicznych oraz w przyszłości na zwiększenie uczestnictwa mieszkańców regionu w kreowaniu procesów gospodarczych.

Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty uczestnictwa w Projekcie pokrywane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu Państwa (15%).

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

 • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej
 • z gospodarstwa domowego spełniającego kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu świadczeń rodzinnych
 • dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawniającej do uzyskania stypendiów socjalnych, typowana do otrzymania wsparcia we współpracy ze szkołą lub ośrodkami pomocy społecznej
 • osoby niepełnosprawne ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym
 • Rodziny zastępcze
 • Rodzinne domy dziecka, samotni rodzice
 • Osoby z grupy 50+
 • Dzieci i młodzież uczącą się (do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia) z bardzo dobrymi wynikami w nauce

Kryteria dochodowe - tutaj znajdziesz szczegółowe informacje.

Rekrutacja do projektu będzie trwała od 24 marca do końca kwietnia 2014 r.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie, w celu uzyskania szczegółowych informacji oraz pobrania dokumentów zgłoszeniowych, zamieszkałe na terenie Miasta Radzyń Podlaski oraz Gmin: Komarówka Podlaska, Radzyń Podlaski i Wohyń mogą się zgłaszać do właściwych urzędów - zobacz załącznik do Regulaminu: Miejsce składania dokumentów, natomiast mieszkańcy z pozostałych gmin - do Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Plac I .Potockiego 1, pokój nr 24. Informacje w Starostwie uzyskać można również telefonicznie: Jarosław Matuszewski, telefon 0-83-352-77-88.

Formularze do pobrania:
Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (plik .pdf)

Załączniki do Regulaminu (pliki pdf):

 1. Deklaracja uczestnictwa w projekcie
 2. Formularz zgłoszeniowy do projektu
 3. Oświadczenie o wysokości dochodów
 4. Opinia o udzielanych stypendiach socjalnych
 5. Opinia jednostek zajmujących się pomocą społeczną
 6. Miejsce składania dokumentów

Obszar projektu:
Gmina Adamów, Gmina Bełżec, Gmina Biała Podlaska, Gmina Dębowa Kłoda, Gmina Drelów, Gmina Dubienka, Gmina Goraj, Gmina i Miasto Annopol, Gmina i Miasto Ostrów Lubelski, Gmina i Miasto Ryki, Gmina i Miasto Zwierzyniec, Gmina Komarówka Podlaska, Gmina Kraśnik, Gmina Kurów, Gmina Leśna Podlaska, Gmina Lubartów, Gmina Łuków, Gmina Międzyrzec Podlaski, Gmina Mircze, Gmina Modliborzyce, Gmina Radzyń Podlaski, Gmina Rejowiec Fabryczny, Gmina Skierbieszów, Gmina Strzyżewice, Gmina Urzędów, Gmina Wierzbica, Gmina Wilkołaz, Gmina Wilków, Gmina Wohyń, Gmina Zakrzówek, Gmina Zalesie, Miasto Chełm, Miasto Lubartów, Miasto Radzyń Podlaski, Powiat Kraśnicki, Powiat Radzyński.

Logo programu

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.049 s.