E-INFORMATOR POWIATOWY

Posiedzenie Rady LGD (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  09.07.2014r. | Czytano: 1165 razy. |

Informujemy, że posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania „Zapiecek” odbędzie się w dn. 14 lipca 2014r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. Potockiego 1.

Przedmiotem obrad Rady będzie ocena wniosków złożonych podczas naborów w ramach Działania 4.1/413 – Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, w zakresie operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy dla „Małych projektów” oraz „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej”.

Proponowany porządek obrad przedstawia się następująco:

  1.  Otwarcie obrad.
  2. Powitanie przez Przewodniczącego Rady.
  3. Stwierdzenie quorum.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Sprawy organizacyjne.
  6. Ocena wniosków o przyznanie dofinansowania złożonych w ramach naborów prowadzonych przez LGD.
  7. Podjęcie uchwał w sprawie wybrania lub niewybrania operacji do dofinansowania.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru operacji w zakresie poszczególnych działań.
  9. Wolne wnioski i zapytania.
  10. Zamknięcie obrad.

Kierownik biura LGD „Zapiecek”
Jakub Sozoniuk

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.114 s.