E-INFORMATOR POWIATOWY

Nabór ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  30.01.2015r. | Czytano: 1014 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; upowszechniania krajoznawstwa i turystyki; upowszechniania sportu oraz w ramach regrantingu w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji

Zadania powinny być zrealizowane do 17 grudnia 2015 r. z tym, że początek realizacji przewiduje się od 14.03.2015 r.

Oferty należy składać w Punkcie Obsługi Interesanta Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim (parter), 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1 lub przesłać za potwierdzeniem odbioru na ww. adres.  

Termin składania ofert upływa 20.02.2015 r. o godzinie 15:00.

Zasady i warunki konkursów określone są w stosownych uchwałach, które Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim podjął na posiedzeniu w dniu 29 stycznia 2015 roku - konkursy ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych w zakresie:

 

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.042 s.