E-INFORMATOR POWIATOWY

Narada oświatowa (dział - Konferencje, szkolenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  05.03.2008r. | Czytano: 1274 razy. |

Narada oświatowaW dniu 28 lutego br. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim odbyła się narada oświatowa z udziałem dyrektorów gimnazjów z terenu powiatu radzyńskiego, dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Radzyński. Naradę prowadził Pan Jerzy Kułak – Starosta Radzyński.

W przerwie narady, jej uczestnicy zwiedzili nowy obiekt: halę sportowo – widowiskową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Foto: B. Sozoniuk
W przerwie narady, jej uczestnicy zwiedzili nowy obiekt: halę sportowo – widowiskową przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Analizę funkcjonowania oświaty Powiatu Radzyńskiego w latach 2002 – 2008 w aspekcie realizacji ustawy wprowadzającej nowy ustrój szkolny przedstawił Pan Zdzisław Janus - zobacz wybrany materiał statystyczny.

W roku szkolnym 2007/2008 Powiat Radzyński prowadzi 3 szkoły ponadgimnazjalne. Liczba uczniów w roku szkolnym 2007/2008 wynosi 2102, w tym:

  • I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim - 664 uczniów,
  • ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim - 1248 uczniów,
  • Zespół Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej - 190 uczniów.

Od 1 września 2006r. na mocy porozumienia organem prowadzącym szkoły ponadgimnazjalne w Komarówce Podlaskiej jest Gmina Komarówka Podlaska.

Pan Zdzisław Janus zapoznał także z ofertą edukacyjną szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Radzyński, a Pani Antonina Haponiuk – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego przedstawiła możliwości kształcenia ww. Ośrodku.

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim planuje się rozszerzenie oferty edukacyjnej w technikum o zawód – technik hotelarstwa, a w zasadniczej szkole zawodowej o zawód – technolog robót wykończeniowych w budownictwie.

Przy ZSP w Radzyniu Podlaskim funkcjonuje Ośrodek Egzaminacyjny dla 12 zawodów. Szkoła pozyskała nowoczesny sprzęt do przeprowadzania egzaminów zawodowych, a jednocześnie do kształcenia.

Pani mgr Krystyna Łotys – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radzyniu Podlaskim zapoznała z zadaniami poradni psychologiczno – pedagogicznych w wyborze dalszej drogi kształcenia młodzieży.

Jednym z warunków przyjęcia ucznia do kształcenia zawodowego jest przedstawienie zaświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do nauki w określonym zawodzie. Już od kilku lat Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim czyni starania, aby badania przeprowadzane przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy w Białej Podlaskiej odbywały się w Radzyniu Podlaskim. Dzięki życzliwości Dyrekcji ZSP w Radzyniu Podlaskim i również w tym roku w dniach 14-18 kwietnia lekarze medycyny pracy będą przyjmowali w ZSP ul. Sikorskiego 15.

Wicedyrektor ZSPw Radzyniu Podlaskim Pani Barbara Zaniewicz przedstawiła harmonogram badań.

Na zakończenie narady Starosta Radzyński Jerzy Kułak przedstawił zebranym swoją inicjatywę wyróżnienia utalentowanych uczniów szkół z terenu Powiatu Radzyńskiego doroczną, specjalną nagrodą Starosty Radzyńskiego.
Lauratami nagrody byliby uczniowie – zwycięzcy, medaliści lub finaliści wojewódzkich, ogólnopolskich lub międzynarodowych imprez – olimpiad, konkursów, mistrzostw oraz legitymujący się wysoką średnią ocen oraz wyróżniającym zachowaniem, którzy w istotny sposób przyczyniają się do promocji Powiatu Radzyńskiego. 

Opr. E. Sak 

 

 

 

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.