E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaprosznie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.11.2015r. | Czytano: 464 razy. |

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego. Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 26 listopada 2015 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  -  stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołu Nr XI/2015 z dnia 29 października 2015 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim od dnia 29 października do 5 listopada 2015 roku.
 4. Przyjęcie Strategii Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015 -2030 oraz Programu Rozwoju Powiatu Radzyńskiego na lata 2015-2022 – podjęcie uchwały.
 5. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji ponadgimnazjalnym szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych, funkcjonującym na terenie Powiatu Radzyńskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
  b) w sprawie porozumienia z Wojewodą Lubelskim dotyczącego przejęcia zadania z zakresu  administracji rządowej.
  c) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2015 rok.
  d) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 7. Wolne wnioski.
 8. Zamknięcie obrad.

 
Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady Powiatu

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.051 s.