E-INFORMATOR POWIATOWY

Zmiana w Rocznym programie współpracy (dział - Konsultacje)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.12.2015r. | Czytano: 672 razy. |

Decyzja Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 21.12.2015 r. o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

W Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego Nr 138, poz. 2297 z dnia 1 grudnia 2010 r. została opublikowana uchwała Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, która weszła w życie 14 grudnia 2010 r.
Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/45/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.
  2. Konsultacje będą prowadzone w terminie od 22.12.2015  r. do 08.01.2016 r.
  3. Konsultacje przeprowadza się z podmiotami działającymi na terenie powiatu radzyńskiego.
  4. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 (plik pdf)
  5. Konsultacje będą przeprowadzane w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres: jpopek@pra.pl
    Za przeprowadzenie konsultacji odpowiedzialny jest Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim.

Uchwała nr XI/45/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.045 s.