E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  18.01.2016r. | Czytano: 868 razy. |

Konsultacjom społecznym poddany był projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Na podstawie Uchwały Rady Powiatu XXXVIII/259/2010 z dnia 28 października 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 21.12.2015 r. podjął decyzję o przeprowadzeniu konsultacji projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr XI/45/2015 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 był zamieszczony na stronie internetowej www.powiatradzynski.pl.
Konsultacje były przeprowadzone z podmiotami działającymi na terenie Powiatu Radzyńskiego w terminie od 22.12.2015  r. do 08.01.2016 r. w formie zgłaszania uwag i opinii za pomocą poczty elektronicznej na adres jpopek@pra.pl - za ich przeprowadzenie odpowiedzialny był Wydział Spraw Społecznych.

W terminie do dnia 08.01.2016 r. za pomocą poczty elektronicznej nie zgłoszono uwag i sugestii do projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016.

Informacja z przeprowadzonych konsultacji została przedstawiona Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 18.01.2016 r.

Bogdan Sozoniuk
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych
Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.056 s.