E-INFORMATOR POWIATOWY

Ranking szkół ponadgimnazjalnych "Perspektywy 2016" (dział - Informacje różne)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  18.01.2016r. | Czytano: 992 razy. |

Ranking szkół ponadgimnazjalnych Portal edukacyjny "Perspektywy" opublikował Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016. I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim zajęło 292 miejsce w kraju (16 w woj. lubelskim) w rankingu liceów a Technikum w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uplasowało się na 149 miejscu w rankingu techników (11 w woj. lubelskim).

RANKING SZKÓŁ PERSPEKTYWY 2016

Ranking liceów:
Zgodnie z postanowieniem Kapituły, licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych. W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”.
Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Ranking uwzględnia szkoły, w których maturę w „nowej formule” w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0,75 średniej krajowej w liceach.
W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, oraz egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym.
Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium.
Na wskaźnik 100% składają się: sukcesy w olimpiadach - 30%, matura z przedmiotów obowiązkowych - 25%, matura z przedmiotów dodatkowych - 45%.

1 miejsce w rankingu (wskaźnik 100%) zajęło XIII Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie.
I Liceum Ogólnokształcące w Radzyniu Podlaskim zajęło 292 miejsce, wskaźnik - 43.85% (ranking 2015 -326, 2014 – 296).
Sklasyfikowano 500 liceów.

Najlepsze licea w woj. lubelskim (sklasyfikowano 50 szkół)

 1.  I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica, Lublin
 2. Prywatne LO im. Królowej Jadwigi, Lublin 
 3. III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej, Lublin
 4. II LO im. Hetmana Jana Zamoyskiego, Lublin
 5. Pallotyńskie LO im. Stefana Batorego, Lublin
 6. I Społeczne LO im. Unii Europejskiej, Zamość
 7. I Liceum Ogólnokształcące im. J. I. Kraszewskiego, Biała Podlaska
 8. II Liceum Ogólnokształcące im. KEN, Puławy
 9. XXI LO im. św. Stanisława Kostki, Lublin
 10. I LO im. Księcia Adama Jerzego Czartoryskiego, Puławy
 11. III LO im. Cypriana Kamila Norwida, Zamość
 12. Ogólnokształcące Liceum Lotnicze im. Żwirki i Wigury, Dęblin
 13. Międzynarodowe LO "Paderewski", Lublin
 14. Liceum Ogólnokształcące im. K. Wielkiego, Lublin
 15. V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej, Lublin
 16. I Liceum Ogólnokształcące, Radzyń Podlaski
 17. IX Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika, Lublin
 18. Liceum Ogólnokształcące im. ONZ, Biłgoraj,
 19. II Liceum Ogólnokształcące im. Emilii Plater, Biała Podlaska
 20. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Włodawa
 21. I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki, Łuków
 22. I LO im. Marii Skłodowskiej-Curie, Ryki
 23. IV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II, Łuków
 24. I Liceum Ogólnokształcące im. Jana Zamoyskiego, Zamość
 25. Katolickie LO im. Cypriana K. Norwida, Biała Podlaska
 26. I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Jagiełły, Krasnystaw
 27. I LO im. Stefana Czarnieckiego, Chełm
 28. II Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Firleja, Lubartów
 29. II LO im. gen. Gustawa Orlicz-Dreszera, Chełm
 30. I LO im. Władysława Broniewskiego, Świdnik,
 31. II LO im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, Świdnik
 32. Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna im. K. Lipińskiego, Lublin
 33. Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Staszica, Hrubieszów
 34. Liceum Ogólnokształcące im. Ziemi Podlaskiej, Komarówka Podlaska
 35. II Liceum Ogólnokształcące im. M. Reja, Kraśnik

Ranking techników

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych, wyniki matury z przedmiotów dodatkowych, oraz wyniki egzaminu zawodowego. Do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół. Źródłem danych były protokoły komitetów głównych olimpiad, zestawienia okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) z wynikami matur oraz egzaminów zawodowych, oraz System Informacji Oświatowej.
W zestawieniach zostały zaprezentowane szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową. Ranking uwzględnia technika, w których maturę w maju 2015 r. zdawało minimum 12 maturzystów, wyniki średnie z j. polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie mniejsze niż 0, 75 średniej krajowej w technikach, oraz do egzaminu zawodowego przystąpiło minimum 50% absolwentów.
W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym, oraz wyniki wszystkich egzaminów zawodowych.

1 miejsce zajęło Technikum Nowoczesnych Technologii im. J. Pawła II w ZSP w Kleszczowie – wskaźnik 100%.
Technikum w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim uplasowało się na 149 miejscu, wskaźnik - 46.81% (ranking 2015 – 136 miejsce, 2014 – 132).
Sklasyfikowano 300 techników.

Najlepsze technika w woj. lubelskim (sklasyfikowano 50 szkół)

 1. Technikum Elektroniczne im. Obr. Lublina 1939 r., Lublin
 2. Tech. Zaw. w ZS nr 2 im. Księcia P.K. Sanguszki, Lubartów
 3. Technikum Budowlane w ZSBiO, Biłgoraj
 4. Technikum w ZST im. Marii Skłodowskiej-Curie, Puławy
 5. Technikum Budowlano-Geodezyjne w PSBiG, Lublin
 6. Technikum Ekonomiczno-Handlowe w ZS nr 1, Lublin
 7. Technikum Chemiczne w ZSChiPS, Lublin
 8. Technikum Ekonomiczne w ZSE im. A. i J. Vetterów, Lublin
 9. Technikum Gastronomiczno-Hotelarskie w ZS nr 5, Lublin
 10. Technikum Mechaniczne w LCKZiU, Lublin
 11. Technikum w ZSP im. Jana Pawła II, Radzyń Podlaski
 12. Technikum nr 3 w ZS nr 3 im. Wł. St. Reymonta, Łuków
 13. Technikum Mechaniczno-Elektryczne w RCEZ, Biłgoraj
 14. Technikum Ekonomiczne w ZSZ nr 2, Ryki
 15. Technikum nr 2 w ZS Technicznych, Chełm 

Organem prowadzącym dla I LO i Technikum w ZSP im. J.P. II  w Radzyniu Podlaskim jest Powiat Radzyński. 

źródło: http://www.perspektywy.pl/ 

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.063 s.