E-INFORMATOR POWIATOWY

Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  25.02.2016r. | Czytano: 1218 razy. |

Otwarte konkursy ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2016 roku zostały rozstrzygnięte. Zarząd powiatu na posiedzeniu w dniu 24.02.2016 r. dokonał wyboru ofert i podmiotów do realizacji w 2016 r. zadań pożytku publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, upowszechniania turystyki i krajoznawstwa oraz sportu a także przyznał dotacje na realizacje tych zadań.

Zgodnie z warunkami zapisanymi w ogłoszeniu o konkursach kwota dotacji nie może przekroczyć 60% kosztów dotowanego zadania a minimalna kwota dotacji nie może być mniejsza od 2000 zł (z wyjątkiem dotacji na zadania z zakresu upowszechniania turystyki i krajoznawstwa).

Obszar: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji – łączna kwota dotacji zapisana w budżecie 50 000 zł.

Na wsparcie realizacji zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji Zarząd Powiatu przeznaczył środki finansowe w wysokości 45 000 zł oraz 5 000 zł na regranting. Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2016 rok w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpłynęły 24 oferty od 15 oferentów (dwie nie spełniały kryteriów formalnych). Na wsparcie realizacji tych zadań wnioskowali oni o łączną kwotę 117 117,00 zł.

W konkursie na operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu – kwota dotacji 5000 zł - została złożona jedna oferta.

Obszar: upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa – łączna kwota dotacji zapisana w budżecie 5 000 zł.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2016 rok w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa wpłynęło 7 ofert od 5 oferentów. Cztery oferty nie spełniały kryteriów formalnych. Oferenci wnioskowali o wsparcie realizacji zadań na łączną kwotę 16 909 zł.

Obszar: upowszechnianie sportu – łączna kwota dotacji zapisana w budżecie 70 000 zł.

Do otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2016 rok w zakresie upowszechniania sportu wpłynęło 17 ofert od 10 oferentów - sześć ofert nie spełniało kryteriów formalnych. Na wsparcie realizacji zadań wnioskowali oni o łączną kwotę 210 433,00 zł.

Podmioty, które otrzymały dotacje, przed podpisaniem umowy powinny dostarczyć zakualizowane do wielkości dotacji:

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.041 s.