E-INFORMATOR POWIATOWY

Sesja Rady Powiatu - 23 czerwca 2016 r. (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.06.2016r. | Czytano: 694 razy. |

Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 23 czerwca 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  - stwierdzenie quorum,
  - ustalenie porządku obrad,
  - przyjęcie protokołów: Nr XVI/2016 z dnia 17 marca 2016 roku Nr XVII/2016 z dnia 12 maja 2016 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Ocena zasobów pomocy społecznej za 2015 rok dla powiatu radzyńskiego.
 5. Informacja z realizacji uchwał Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim.
 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2015 rok
  a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z wykonania budżetu za 2015 rok
  b) w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu w Radzyniu Podlaskim z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2015 rok.
 7. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu na 2016 rok
  b) w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej
 8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 9. Wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz
/-/
Przewodniczący Rady

 

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.096 s.