E-INFORMATOR POWIATOWY

Modernizacja dróg powiatowych (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  25.08.2016r. | Czytano: 540 razy. |

24 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim podpisane zostały umowy z Przedsiębiorstwem Robót Drogowo-Mostowych w Parczewie na modernizację dwóch odcinków dróg powiatowych - jednego w Czemiernikach, drugiego Wiski-Walinna.

Po podpisaniu umów, od lewej Wicestarosta Jan Gil i Stanisław Bartnicki Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Parczewie.

Foto: J. Popek
Po podpisaniu umów, od lewej Wicestarosta Jan Gil i Stanisław Bartnicki Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych w Parczewie.

Ze strony Powiatu Radzyńskiego umowy podpisali Starosta Radzyński Lucjan Kotwica oraz Wicestarosta Jan Gil. Wykonawcę reprezentował Stanisław Bartnicki  Prezes Zarządu.

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego Powiat Radzyński powierzył firmie PRD-M Parczew S.A  wykonanie dwóch zadań inwestycyjnych: Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej nr 1246 L w miejscowości Czemierniki oraz Modernizacja obejmująca przebudowę drogi powiatowej nr 1072 L na odcinku Wiski-Walinna.

Zadania te finansowe są z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Jest to związane z realizacją operacji typu Budowa lub modernizacja dróg lokalnych w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem ,ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii.

Finasowanie zostało zapewnione w wyniku zawarcia  w dniu 30 czerwca 2016 r. dwóch umów o przyznanie pomocy pomiędzy Samorządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Radzyńskim. Poziom wsparcia wynosi 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji.
W przypadku zadania dotyczącego drogi powiatowej nr 1246 L w miejscowości Czemierniki  zmodernizowany zostanie odcinek o długości 1220 mb.
Modernizacja drogi powiatowej nr 1072l na odcinku Wiski –Walina obejmie odcinek drogi o długości 4400 mb.
Rozpoczęcie robót drogowych planowane jest na wiosnę przyszłego roku.

Jerzy Popeklogotypy ue

« powrót  

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.041 s.