E-INFORMATOR POWIATOWY

Świętowanie w Radzyniu Podlaskim 1050 Rocznicy Chrztu Polski (dział - Kultura)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  27.09.2016r. | Czytano: 475 razy. |

Świętowanie w Radzyniu Podlaskim 1050 Rocznicy Chrztu Polski18. maja 2016 r. z inicjatywy Starosty Radzyńskiego Lucjana Kotwicy, ks. prałata Romana Wiszniewskiego, dziekana Dekanatu Radzyńskiego oraz Tadeusza Pietrasa odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Komitetu Obchodów w Radzyniu Podlaskim 1050 Rocznicy Chrztu Polski.

Foto: 

Zaproszenie do pracy w Komitecie przyjęły także następujące osoby:  Jerzy Rębek, burmistrz Radzynia Podlaskiego, Tomasz Stephan, wiceburmistrz Radzynia Podlaskiego, Wiesław Mazurek, Wójt Gminy Radzyń Podlaski, Grażyna Dzida, dyrektor ZSP im. Jana Pawła II, Ewa Grodzka, dyrektor I LO, Danuta Bukryj-Pałka, dyrektor SP nr 1, Cezary Czarniak, dyrektor SP nr 2, Bożena Płatek, dyrektor Gimnazjum nr 1, Bożena Marcinkowska, dyrektor Gimnazjum nr 2, Paweł Żochowski, dyrektor ROK, Bogdan Sozoniuk, kierownik Wydziału Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego, Teresa Filipiuk, ZSP im. JP II i phm. Anna Zabielska, komendantka Szczepu ZHP Infinity.

Podczas tego spotkania powstała koncepcja programu obchodów Jubileuszu Chrztu Polski w Radzyniu Podlaskim.
Ustalono, że główne obchody będą trwały tydzień i odbędą się od 2 do 9 października. Jego elementy to: sesja naukowa; konkursy dla dzieci i młodzieży: wiedzy historycznej, recytatorski, wokalny, plastyczny; gra terenowa; inscenizacja plenerowa; tablica pamiątkowa w kościele Matki Boskiej Nieustającej Pomocy.

Społeczny Komitet postanowił również wystąpić z inicjatywą do samorządu Miasta Radzyń Podlaski o nadanie skwerowi miejskiemu nazwy „Skwer Jubileuszu 1050-Lecia Chrztu Polski”, na którym zostałby ustawiony Krzyż Jubileuszowy oraz o odbycie uroczystej sesji samorządów Miasta, Gminy i Powiatu.
Opracowanie projektu Krzyża Jubileuszowego zadeklarował  artysta malarz Marek Leszczyński.

Na kolejnym spotkaniu w dniu 10.06.br. członkowie Społecznego Komitetu podpisali wniosek do  Rady Miasta o nadanie Honorowego Obywatela Miasta Radzyń Podlaski metropolicie szczecińsko-kamieńskiemu, arcybiskupowi Andrzejowi Dziędze.

Następne  spotkanie Społecznego Komitetu z udziałem: Burmistrza Radzynia Podlaskiego, pana Jerzego Rębka i Przewodniczącego Rady Miasta, pana Adama Adamskiego odbyło się 2.09. br. Na ich wniosek ustalono, że Krzyż Jubileuszowy zostanie postawiony w innym terminie.

Przyjęto do realizacji następujący program i harmonogram obchodów Jubileuszu Chrztu Polski:

 • 2 X  godz. 14:00 - Rekonstrukcja chrztu Polski w wykonaniu grupy rekonstrukcyjnej, czas ok. 1h15’- miejsce trawnik przed pałacem Potockich w parku
 • 4 X  godz. 13:00 - Uroczysta Sesja  Rady Powiatu, Rady Miasta i Rady Gminy  - sala gimnastyczna I LO przy ul. Partyzantów 8
 • 5 X
  o godz. 12:00 - harcerska gra terenowa 966 - zalogowani przez chrzest – start z harcówki w pałacu Potockich
  o godz. 16:00 - Wernisaż prac pokonkursowych konkursu plastycznego - Galeria ORANŻERIA
  o godz. 16:30 - Galowe prezentacje  laureatów konkursu recytatorskiego Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród 
  oraz Galowy Przegląd Pieśni Ojczyźnianych - sala kina ROK
 • 6 X  godz. 14:00 - Finał konkursu historycznego - sala gimnastyczna przy I LO
 • 7 X 
  o godz. 10:00 - wręczenie nagród za udział w konkursach
  Sesja  naukowa dla młodzieży gimnazjów i szkół  ponadgimnazjalnych pn. 1050 Rocznica chrztu Polski i powstania państwa polskiego - sesję przygotowują uczniowie ZSP i I LO pod kierunkiem swoich nauczycieli - sala kina ROK
  o godz. 17:00 - Sesja  naukowa  1050 Rocznica chrztu Polski i powstania państwa polskiego dla mieszkańców miasta. 
 • 8 X   godz. 19:00 - Wernisaż wystawy fotograficznej Ksiądz arcybiskup Andrzej Dzięga - radzynianin wśród radzynian - Sanktuarium MBNP
 • 9 X   godz.10:30 - Uroczysta Msza Św. w intencji Ojczyzny, odsłonięcie pamiątkowej tablicy - Sanktuarium MBNP.

 

Chrzest Mieszka I i jego poddanych włączył młode państwo Piastów w świat chrześcijański i stał się fundamentem dla dalszych dziejów narodu polskiego.
To historyczne wydarzenie w takim świetle przedstawia Stefan Kardynał Wyszyński Prymas Tysiąclecia: Jedno było źródło, z którego wszyscy wzięliśmy. Jedno było źródło na Kalwarii, które z woli Chrystusa spłynęło w chrzcie na wszystkie narody. Jedno też było źródło przed tysiącem lat na polskiej ziemi, które się tak wspaniale rozszerzyło, iż użyźnia całą ojczystą ziemię po dziś dzień. Przed tysiącem lat pochylił swą głowę pod wodami chrztu Mieszko I, książę gnieźnieński i poznański. Od tamtej chwili Kościół wytrwale chrzci dzieci narodu polskiego, który rozrósł się we wspaniałą rzeszę ochrzczonych Polaków, żyją¬cych na polskiej ziemi i wielomilionową rzeszę Polaków pozostających poza granicami Ojczyzny.
1050. rocznica nawrócenia się i przyjęcia chrztu św. przez Miesz¬ka I skłania do ponownej refleksji za św. Janem Pawłem II, że nie można [...] bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski - przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli przez tę ziemię [...] i tego, co Naród polski wniósł w rozwój człowieka i człowieczeństwa, co w ten rozwój również dzisiaj wnosi, nie sposób zrozumieć i ocenić bez Chrystusa.
Równocześnie rocznica ta zobowiązuje nie tylko do zachowania ogromnego dziedzictwa wiary i kultury chrześcijańskiej naszych przodków, ale również domaga się jego rozwijania na wszystkich możliwych polach życia narodu polskiego i przekazywania tego największego skarbu, jakim jest wiara w Jezusa Chrystusa, nowym pokoleniom Polaków.
Dzieje Polski to historia działania Ducha Bożego. W tym świetle odsłania się rola i stają się widoczne zasługi poszczególnych świętych i całego Kościoła katolickiego w dziele wychowania etycznego narodu, podniesienia jego kultury, a w chwilach krytycznych nawet do zachowania jego bytu. 

Organizatorzy wyrażają głębokie przekonanie, że świętowanie Jubileuszu 1050-lecia chrztu Polski wzbogaci naszą wiedzę religijną i moralną wrażliwość.   

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.047 s.