E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.10.2016r. | Czytano: 413 razy. |

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego!
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 27 października 2016 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej, ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
        -  stwierdzenie quorum,
        - ustalenie porządku obrad,
        - przyjęcie protokołów:  Nr XX/2016 z dnia 15 września 2016 roku; Nr XXI/2016 z dnia 17 października 2016 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Informacja z analizy oświadczeń majątkowych za 2015 rok
  - Przewodniczącego Rady Powiatu,
  - Starosty Radzyńskiego
 5. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych (w tym o wynikach egzaminów za rok szkolny 2015/2016) w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Radzyński.
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2016 – 2020,
  b) w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017,
  c) zmieniająca uchwałę w sprawie rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w powiecie radzyńskim,
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz
/-/
Przewodniczący Rady

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.519 s.