E-INFORMATOR POWIATOWY

Ogłoszenie o otwartych konkursach ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych (dział - Komunikaty/Ogłoszenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.01.2017r. | Czytano: 678 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim O G Ł A S Z A następujące otwarte konkursy ofert na realizację w 2017 r. zadań publicznych finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego:

1. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

Rodzaje wspieranych zadań:

 • Upowszechnianie działań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji wpisujących się w "Strategię rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010-2020"
 • wspieranie działań służących propagowaniu dorobku w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego w Powiecie,
  organizowanie imprez o charakterze kulturalnym typu: festiwale, przeglądy, wystawy, konkursy, warsztaty, plenery, koncerty itp.,
 • ochrona i popularyzacja dziedzictwa regionalnej kultury i tradycji ludowej,
 • promowanie twórczości mieszkańców Powiatu Radzyńskiego,
 • wydawanie niskonakładowych, niekomercyjnych publikacji  dotyczących aktywności kulturowej i artystycznej mieszkańców powiatu,
 • współpraca w zakresie organizacji konkursów wiedzy o regionie dla młodzieży,
 • organizacja sesji popularno-naukowych dotyczących kultury.

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 1/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

2. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie upowszechniania sportu.

Rodzaje wspieranych zadań:

 • upowszechnianie sportów o szczególnym znaczeniu dla Powiatu: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, karate, taekwon-do, judo, boks, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy, brydż sportowy, strzelectwo sportowe, koszykówka, pływanie.
 • prowadzenie szkolenia i organizacja współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży szkolnej w Powiecie oraz uczestnictwo w imprezach sportowych rangi ponadpowiatowej w sportach o szczególnym znaczeniu dla Powiatu;
 • organizacja imprez sportowych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych;
 • organizacja mistrzostw  Powiatu w dyscyplinach sportu o szczególny znaczeniu dla Powiatu: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, karate, taekwon-do, judo, boks, tenis stołowy, lekkoatletyka, szachy, brydż sportowy, strzelectwo sportowe, koszykówka, pływanie.

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 2/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

3. Otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań w zakresie upowszechniania turystyki i krajoznawstwa.

Rodzaje wspieranych zadań:

 • Wspieranie działań wpisujących się w "Strategię rozwoju i promocji markowych produktów turystycznych i kulturowych Powiatu Radzyńskiego i Miasta Radzyń Podlaski na lata 2010-2020”, mających na celu rozwój krajoznawstwa i turystyki w Powiecie Radzyńskim np. rajdów, zlotów turystycznych oraz kreowanie i oznakowanie tras i szlaków turystycznych.

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 3/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

4. Otwarty konkurs dotyczący rozpoczęcia naboru ofert na operatora Konkursu na Mikrodotacje w ramach regrantingu w obszarze kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Treść ogłoszenia: Uchwała Nr 4/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 3 stycznia 2017 r.

Termin składania ofert upływa 25.01.2017 r. o godzinie 15:30

Roczny Program Współpracy oraz OBOWIĄZUJĄCE WZORY DOKUMENTÓW znajdują się na stronie powiatradzynski.pl w zakładce NGO - > Dokumenty

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.08 s.