E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję Rady Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  09.01.2017r. | Czytano: 449 razy. |

Mieszkańcy Powiatu Radzyńskiego.
Uprzejmie zapraszam na sesję Rady Powiatu, w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2017 roku o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
   -  stwierdzenie quorum,
   - ustalenie porządku obrad,
   - przyjęcie protokołów
   Nr XXIII/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku
   Nr XXIV/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w okresie pomiędzy sesjami.
 4. Sprawozdanie Starosty Radzyńskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego za 2016 rok.
 5. Przyjęcie budżetu Powiatu na 2017 rok
  1) odczytanie projektu uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok
  2) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej
  a) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej Powiatu Radzyńskiego na 2017 rok.
  b) w sprawie zaopiniowania projektu uchwały w sprawie  wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Radzyńskiego,
  c) w sprawie zaopiniowania możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej na 2017 rok.
  3) odczytanie opinii Komisji Stałych
  4) odczytanie stanowiska Zarządu Powiatu w sprawie opinii Komisji Stałych
  5) dyskusja
  6) podjęcie uchwały
  a) w sprawie wieloletniej prognozy finansowej
  b) w sprawie uchwały budżetowej powiatu na 2017 rok.    
 6. Podjęcie uchwał:
  a) w sprawie zmiany Statutu Powiatu Radzyńskiego,
  b)  w sprawie utworzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim,
  c) w sprawie planu pracy Rady Powiatu na 2017 rok,
  d) w sprawie zatwierdzenia planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim na 2017 rok,
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 8. Wolne wnioski.
 9. Zamknięcie obrad.

Marek Wołosowicz, Przewodniczący Rady

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.048 s.