E-INFORMATOR POWIATOWY

1% podatku przekaż na rzecz organizacji pozarządowej (dział - Informacje dla konsumentów)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  24.01.2017r. | Czytano: 1341 razy. |

1% podatku przekaż na rzecz organizacji pozarządowejPodatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy 2016.

W wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016, który obowiązuje w roku 2017, znajdują się następujące organizacje z terenu  powiatu radzyńskiego:

  • Towarzystwo Regionalne im. Wacława Tuwalskiego w Woli Osowińskiej – KRS nr: 000035802
  • Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim - KRS nr: 0000047553
  • Radzyńskie Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych - KRS nr: 0000199220
  • Ulańskie Forum Inicjatyw Społecznych - KRS nr: 0000304407
  • Stowarzyszenie Przyjaciół Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Zofii Sękowskiej w Radzyniu Podlaskim - "Razem" - KRS nr: 0000345006
  • Radzyńskie Stowarzyszenie Na Rzecz Zwierząt "Podaj Łapę" - KRS nr: 0000419211

Wykaz organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymania 1 % podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016,  zgodnie z art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest  opublikowany na stronie internetowej www.pozytek.gov.pl

UWAGA! Zgodnie z art.  27aa. ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Organizacja pożytku publicznego, która nie została uwzględniona w wykazie, o którym mowa w art. 27a, nie może wzywać do przekazania środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego, która została uwzględniona w tym wykazie.

« powrót   

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.083 s.