E-INFORMATOR POWIATOWY

Nabór na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim (dział - Komunikaty/Ogłoszenia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.03.2017r. | Czytano: 936 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza naboru na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza zainteresowane osoby do składania ofert na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim.

  • Wymiar zatrudnienia: ½ etatu, tj. 20 godzin tygodniowo;
  • Miejsce zatrudnienia: Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim; ul. Ostrowiecka 18;
  • Początek zatrudnienia: 1 kwietnia 2017 r.

    Kandydat na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim powinien posiadać wykształcenie wyższe magisterskie: bibliotekarskie, animacja kultury, pedagogiczne, kulturoznawcze lub pokrewne humanistyczne oraz mieć co najmniej 5-letni staż pracy w instytucji kultury lub placówce oświatowej, w tym co najmniej 3 lata pracy na stanowisku bibliotekarza.

Wymagane dokumenty aplikacyjne winny być złożone w Punkcie Obsługi Interesanta w  Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim w zaklejonych kopertach z dopiskiem: „Oferta na stanowisko Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim” lub doręczone listownie, w terminie do dnia 27.03.2017 r. (poniedziałek) do godz. 15:00 na adres: Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, 1-300 Radzyń Podlaski.

Z wybranymi kandydatami zostanie przeprowadzona indywidualna rozmowa kwalifikacyjna. O terminie rozmowy kandydaci zostaną zawiadomieni telefonicznie na numer telefonu podany w CV.
 

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim o naborze na stanowisko dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim  (załącznik do uchwały Nr 32/17 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 17 marca 2017 r.) - plik pdf.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.086 s.