E-INFORMATOR POWIATOWY

LGD "Zapiecek" już zarejetrowana (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  05.06.2008r. | Czytano: 954 razy. |

Sąd Rejonowy w Lublinie, XI Wydział Gospodarczy KRS, na posiedzeniu niejawnym w dniu 14 maja 2008 r. wydał postanowienie o wpisie do KRS – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej Lokalną Grupę Działania „Zapiecek” pod nr KRS 0000305660.

W związku z tym, w dniu 9 czerwca o godz. 9.00 w sali nr 9 Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim odbędzie się zebranie Lokalnej Grupy Działania Zapiecek”.

Proponowany porządek spotkania przedstawia się następująco:

  1. Otwarcie obrad
  2. Stwierdzenie quorum
  3. Wybór przewodniczącego i protokolanta zebrania
  4. Podjecie uchwał w sprawach:
    1. wyboru władz
    2. zmian w statucie
  5. Wolne wnioski
  6. Zamknięcie obrad

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.044 s.