E-INFORMATOR POWIATOWY

Władze LGD "Zapiecek" zostały wybrane (dział - LGD "Zapiecek")

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  10.06.2008r. | Czytano: 2181 razy. |

Władze LGD 9 czerwca 20008 r. Walne Zebranie Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek" dokonało wyboru władz Stowarzyszenia - pięcioosobowego Zarządu i trzyosobowej Komisji Rewizyjnej. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd LGD "Zapiecek" ukonstytuawał się następująco:

Zarząd LGD

Foto: B. Sozoniuk
Zarząd LGD "Zapiecek". Od lewej: Ireneusz Demianiuk, Jerzy Bajda, Katarzyna Krupska-Grudzień, Andrzej Kosek i Dariusz Wierzchowski.

 1. Katarzyna Krupska-Grudzień - Prezes (Radzyńskie Towarzystwo Regionalne),
 2. Ireneusz Demianiuk - Wiceprezes (Gmina Komarówka Podlaska)
 3. Jerzy Bajda - Sekretarz (Powiat Radzyński)
 4. Dariusz Wierzchowski - Skarbnik (UKTS "Alfa")
 5. Andrzej Kosek - Członek (Towarzystwo Regionalne w Woli Osowińskiej)
Również Komisja Rwizyjna wybrała spośród siebie funkcyjnych:
 1. Ireneusz Kaczorek - Przewodniczący Komisji (Czemiernickie Towarzystwo Regionalne)
 2. Helena Ochnio - Wiceprzewodniczący Komisji (sektor społeczny)
 3. Marian Protaś - Sekretarz Komisji (Oddział Powiatowy Związku OSP RP w Radzyniu Podlaskim)
Po dokonaniu wpisu władz Stowarzyszenia do KRS, LGD "Zapiecek" będzie rozpatrywało wnioski o przyjęcie do Stowarzyszenia. Zgodnie zapisem §10 ust. 2 pkt 1 i 2 Statutu, członkiem zwyczajnym LGD może zostać osoba fizyczna która:
 • spełnia warunki określone w ustawie „Prawo o stowarzyszeniach”
 • działa na rzecz rozwoju obszarów wiejskich,
 • złoży deklarację członkowską,
 • jest członkiem i posiada rekomendację (wskazanie) organizacji społecznej lub gospodarczej  działającej na obszarze, dla  którego ma być (lub została) opracowana  Lokalna Strategia Rozwoju,
oraz osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego,  która przedstawi uchwałę organu stanowiącego, zawierającą wolę przystapienia do LGD oraz wskazanie osoby reprezentującej osobę prawna w LGD.
Obecnie LGD "Zapiecek" liczy 21 członków. W związku z podjęciem decyzji o zwiększeniu liczebności Rady (do 22 osób), nie dokanano wyboru członków Rady. Wybór członków Rady zostanie dokonany po zwiększeniu liczby członków LGD "Zapiecek".
Dlatego zapraszamy wwszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich do składania deklaracji  członkowskich w siedzibie LGD - Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1, pokój nr 10, tel. 0-83 352 74 03.

« powrót  

 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.049 s.