E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyłoniono kandydata na dyrektora ZSR w Woli Osowińskiej (dział - Personalia)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  10.06.2008r. | Czytano: 2106 razy. |

Pani mgr inż. Beata Żurawska - Polkowska została kandydatem na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Postępowanie konkursowe odbyło się 6 czerwca 2008 r.

Komisja konkursowa złożona z przedstawicieli organu prowadzącego i Kuratorium Oświatu (po 3 osoby), Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców ZSR (po 2 osoby) oraz po 1 przedstawicielu związkow zawodowych (ZNP i NSZZ Solidarność)  dokonała oceny oferty (na konkurs wpłynęła tylko jedna oferta) i wybrała kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej.

Zarząd Powiatu przedstawił Kuratorowi Oświaty w Lublinie kandydata na stanowisko dyrektora szkoły. Ponieważ Kurator nie zgłosił umotywowanego zastrzeżenia - Starosta Radzyński na podstawie uchwały Nr 41/2008 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 17 czerwca 2008r. powierzł Pani Beacie Żurawskiej - Polkowskiej stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych w Woli Osowińskiej na okres pięciu lat szkolnych, tj. od dnia 1 września 2008r. do 31 sierpnia 2013 r.

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.055 s.