E-INFORMATOR POWIATOWY

Zaproszenie na sesję (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.06.2008r. | Czytano: 938 razy. |

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, która odbędzie się w dniu 30 czerwca 2008 roku o godz. 14.00 w sali konferencyjnej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej ul. Pomiarowa 1 w Radzyniu Podlaskim z proponowanym porządkiem obrad j.n.:

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
  1. stwierdzenie quorum,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 2. Interpelacje i zapytania.
 3. Informacja o pracy Zarządu Powiatu.
 4. Podjęcie uchwał: 
  • w sprawie przystąpienia Powiatu Radzyńskiego do Lokalnej Grupy Działania "ZAPIECEK” z/s w Radzyniu Podlaskim.
  • w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Miejskiej Radzyń Podlaski, nieruchomości stanowiącej niezabudowaną działkę gruntu, oznaczoną numerem ewidencyjnym 3452/6 o powierzchni 0,3370 ha, położoną w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sikorskiego.
  • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu powierzchni dachowej o wielkości 90m2, znajdującej się na budynku głównym Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim, położonym na działce nr 129/22 przy ul. Wisznickeij 111, na okres 10 lat, w trybie bezprzetargowym z polską Telefonią Cyfrową Sp.zo.o z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181, w celu posadowienia stacji bazowej telefonii cyfrowej.
  • w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych Powiatowego Urzędu Pracy w Radzyniu Podlaskim
  • >w sprawie ustalenia wartości jednego punktu oraz najniższego wynagrodzenia w pierwszej kategorii zaszeregowania pracowników samorządowych Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim.
  • zmieniająca uchwałę Nr XI/89/2008 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 marca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia zadań i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na realizację w 2008 roku.
  • w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Radzyniu Podlaskim.
  • w sprawie rozpoczęcia procedury wyboru banku do obsługi budżetu Powiatu.
  • w sprawie zmian w budżecie Powiatu na 2008 rok.
 5. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 6. Wolne wnioski.
 7. Zamknięcie obrad.
Przewodniczący Rady Powiatu
/-/ Marek Wołosowicz

« powrót   

 
© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.057 s.