E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego na 2014 rok (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  12.02.2014r. | Czytano: 1032 razy. |

Po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2014 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, sportu, krajoznawstwa i turystyki oraz regrantingu w zakresie kultury, Zarząd Powiatu na posiedzeniu w dniu 11 lutego 2014 roku dokonał wyboru ofert oraz podmiotów i udzielił dotacji.

czytaj więcej ...

Ogłoszenie o przetargu (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.12.2013r. | Czytano: 828 razy. |

Powiat Radzyński ogłosił wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu.

czytaj więcej ...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013 roku w zakresie upowszechniania kultury rozstrzygnięty (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.07.2013r. | Czytano: 981 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2013 roku dokonał wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i udzielił dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

czytaj więcej ...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.06.2013r. | Czytano: 886 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały Nr 40/13.

czytaj więcej ...

Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury oraz turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  07.02.2013r. | Czytano: 1211 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. upowszechniania krajoznawstwa i turystyki

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 6)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.054 s.