E-INFORMATOR POWIATOWY

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań w 2013 roku w zakresie upowszechniania kultury rozstrzygnięty (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.07.2013r. | Czytano: 920 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 18 lipca 2013 roku dokonał wyboru oferty oraz podmiotu po przeprowadzeniu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury i udzielił dotacji - zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

czytaj więcej ...

Drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.06.2013r. | Czytano: 831 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza drugi otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały Nr 40/13.

czytaj więcej ...

Konkurs ofert na zadania z zakresu kultury oraz turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  07.02.2013r. | Czytano: 1144 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie:
1. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji
2. upowszechniania krajoznawstwa i turystyki

czytaj więcej ...

Wynik konkursu ofert w zakresie upowszechniania sportu w 2013 r. (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  25.01.2013r. | Czytano: 922 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 roku dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu oraz udzielił dotacji.

czytaj więcej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu - nabór kandydatów do komisji konkursowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.12.2012r. | Czytano: 888 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 5)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.071 s.