E-INFORMATOR POWIATOWY

Trzeci taki w Polsce aparat RTG (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  24.09.2009r. | Czytano: 1277 razy. |

Trzeci taki w Polsce aparat RTGW radzyńskim szpitalu 23 września 2009 r. została oddana do użytku pracownia rentgenowska z nowoczesnym aparatem cyfrowym RTG z zawieszeniem sufitowym. To trzeci tego typu aparat w Polsce - pochwalił się podczas uroczystego otwarcia Dyrektor SP ZOZ Dariusz Hankiewicz.

czytaj więcej ...

Jak szpital ucyfrowia RTG (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.09.2009r. | Czytano: 891 razy. |

Ucyfrowienie RTG w radzyńskim szpitalu realizowane jest w ramach projektu „Poprawa jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim poprzez kompleksową informatyzację połączoną z ucyfrowieniem RTG”.

czytaj więcej ...

Prawie 4 miliony złotych na „odnowę wsi” w powiecie radzyńskim (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  10.09.2009r. | Czytano: 941 razy. |

Prawie 4 miliony złotych na „odnowę wsi” w powiecie radzyńskimW dniu 10 września 209 r. w Starostwie Powiatowym w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie Wicemarszałka Sławomira Sosnowskiego i Starosty Jerzego Kułaka z beneficjentami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi" z terenu Powiatu Radzyńskiego.

czytaj więcej ...

5 milionów unijnych pieniądzy dla radzyńskiego szpitala (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  04.09.2009r. | Czytano: 900 razy. |

Wniosek radzyńskiego SP ZOZ o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim" został najwyżej oceniony merytorycznie spośród 17 wniosków. Uzyskał on 98,75%. Wartość całkowita projektu - 6 007 441 zł, wnioskowana kwota dofinansowania - 5 106 324,84 zł.

czytaj więcej ...

e-Inclusion (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.07.2009r. | Czytano: 1185 razy. |

Projekt pod nazwą „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu zagrożonej części społeczeństwa powiatów północno - wschodniej Lubelszczyzny”, który został złożony w kwietniu 2009 r. do działania 8.3 (Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion) Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, uzyskał dofinansowanie w kwocie 10 575 030,20 zł (wartość projektu: 12 441 212,00 zł).

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 5)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.111 s.