E-INFORMATOR POWIATOWY

Restrukturyzacja szpitala (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  24.11.2007r. | Czytano: 907 razy. |

Trwa proces restrukturyzacji finansowej szpitala, który zostanie zakończony z końcem bieżącego roku.
W toku tego procesu szpital uzyskał pożyczkę z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 3.546.454,33 zł.
Pieniądze te posłużyły głównie na spłatę należności pracowniczych wynikających z ustawy „203”. Dzięki temu pozostały do uregulowania jedynie należności za rok 2005 wraz z odsetkami.

czytaj więcej ...

Decyzje o pomocy finasowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  24.11.2007r. | Czytano: 1004 razy. |

Zarząd Powiatu udzielił wsparcia finansowego na organizację imprez kulturalnych, konkursów wiedzy, plastycznych i literackich oraz uczniowskim klubom sportowym.

czytaj więcej ...

Kompensata zadłużenia szpitala wobec samorządu Miasta Radzynia Podlaskiego (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.10.2007r. | Czytano: 970 razy. |

Dyrektor szpitala Dariusz Hankiewicz poinformował Zarząd Powiatu, że zobowiązanie wobec samorządu Miasta Radzyń Podlaski z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.07.2007 r. wynosi 614.832,76 zł. Zobowiązanie to winno być uregulowane zgodnie z wymogami ustawy o pomocy publicznej i restrukturyzacji samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

czytaj więcej ...

Remonty i modernizacje dróg (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.10.2007r. | Czytano: 65 razy. |

Ryszard Ossowski – Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych zaproponował przeprowadzenie remontu drogi powiatowej Ossowa-Ostrówki. Środki na remont pochodziłyby po połowie z budżetu Zarządu Dróg Powiatowych – oszczędności uzyskane po przeprowadzeniu przetargu na wykonanie dokumentacji technicznej na drogi i dochody ze sprzedaży drewna oraz z budżetu Gminy Wohyń. Szacunkowy koszt prac to około 150 tys. zł. Doraźne naprawy tylko nieznacznie poprawiają stan drogi, a również generują koszty. Zarząd wyraził zgodę na podjęcie powyższych działań i upoważnił Starostę do przeprowadzenia rozmów z Wójtem Gminy Wohyń w sprawie finansowania niniejszego przedsięwzięcia.

Stadion lekkoatletyczny (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.10.2007r. | Czytano: 1015 razy. |

Zarząd postanowił przeprojektować II etap inwestycji pn. Kompleks Sportowo- Rekreacyjny w Radzyniu Podlaskim w części dotyczącej stadionu lekkoatletycznego. Potrzeba zmiany projektu wynika z faktu, iż w drodze wykupu sąsiednich działek został powiększony teren będący własnością samorządu Powiatu i obecnie możliwe jest wybudowanie pełnowymiarowego stadionu lekkoatletycznego klasy krajowej.

czytaj więcej ...

1 2 3 

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.088 s.