E-INFORMATOR POWIATOWY

Wynik konkursu ofert w zakresie upowszechniania sportu w 2013 r. (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  25.01.2013r. | Czytano: 976 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 25 stycznia 2013 roku dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu oraz udzielił dotacji.

czytaj więcej ...

Ogłoszenie Zarządu Powiatu - nabór kandydatów do komisji konkursowej (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.12.2012r. | Czytano: 946 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim zaprasza organizacje pozarządowe i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do zgłaszania kandydatów do komisji konkursowej opiniującej oferty organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania: sportu, krajoznawstwa i turystyki, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.

czytaj więcej ...

Konkurs ofert - realizacja w 2013 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  19.12.2012r. | Czytano: 1077 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, którego zasady i tryb określa załącznik do Uchwały Nr 96/12 Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 19 grudnia 2012 roku

czytaj więcej ...

II otwarty konkurs ofert rozstrzygniety (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  31.05.2012r. | Czytano: 931 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 31 maja 2012 r. 2. dokonał wyboru ofert oraz podmiotów po przeprowadzeniu drugiego otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 r. zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

czytaj więcej ...

II otwarty konkurs ofert na realizacje zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.04.2012r. | Czytano: 1111 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 16.04.2012 r. podjął uchwałę o ogłoszeniu II otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 6)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.085 s.