E-INFORMATOR POWIATOWY

Polsko-francuska wymiana młodzieży (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  28.05.2009r. | Czytano: 965 razy. |

Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało na swojej stronie internetowej, że Powiat Radzyński otrzymał dofinansowanie na realizację zadania publicznego w ramach konkursu "Międzynarodowa współpraca szkół i wymiana młodzieży".
Samorząd otrzyma dotację w kwocie ponad 11tys. zł (wnioskowaliśmy o 16 tys. zł).

czytaj więcej ...

„PRZEŁAMAĆ NIEMOC” (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  15.05.2009r. | Czytano: 1078 razy. |

PCPR w Radzyniu Podlaskim przystąpiło do realizacji projektu pt.: „PRZEŁAMAĆ NIEMOC” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - Priorytetu VII Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

czytaj więcej ...

Termomodernizacja budynku szpitala (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  14.05.2009r. | Czytano: 962 razy. |

Dyrekcja SPZOZ w Radzyniu Podlaskim złożyła w dniu 30 kwietnia br. wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013,OŚ PRIORYTETOWA VIII: INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA, Działanie 8.3 Ochrona zdrowia projektu pn. "Termomodernizacja budynków SP ZOZ w Radzyniu Podlaskim".

czytaj więcej ...

Samochody strażackie i wymiana młodzieży (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  06.05.2009r. | Czytano: 1463 razy. |

O pieniądze na samochody ratowniczo-gaśnicze aplikuje Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim, a o środki na polsko-francuską wymianę młodzieży aplikuje powiat radzyński.

czytaj więcej ...

"Mega projekt" (dział - Projekty europejskie)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  05.05.2009r. | Czytano: 947 razy. |

30 kwietnia br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Lublinie doszło do podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Powiatem Lubelskim - Liderem - a piętnastoma powiatami województwa lubelskiego, w tym Powiatem Radzyńskim - Partnerami - w sprawie wspólnej realizacji projektu drogowego.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 5)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.077 s.