E-INFORMATOR POWIATOWY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  12.01.2012r. | Czytano: 1087 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 12.01.2012 r. podjął uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki oraz kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji.

czytaj więcej ...

II edycja konkursu - wybór ofert na realizację w zadań w zakresie sportu i turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.04.2011r. | Czytano: 1154 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14 kwietnia 2011 r. zatwierdził protokół komisji do zaopiniowania ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz dokonał wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

czytaj więcej ...

II edycja konkursu - wybór ofert na realizację w zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.04.2011r. | Czytano: 1088 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14 kwietnia 2011 r. zatwierdził protokół komisji do zaopiniowania ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz dokonał wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej ...

II konkurs ofert na kulturę i sport (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.03.2011r. | Czytano: 1221 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

czytaj więcej ...

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sportu i turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  11.02.2011r. | Czytano: 1264 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 09 lutego 2011 r. podjął uchwały w w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 6) next

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.079 s.