E-INFORMATOR POWIATOWY

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego w 2012 r. (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  17.02.2012r. | Czytano: 1155 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim dokonał wyboru ofert i udzielił dotacji na realizację w 2012 r. 33 zadań pożytku publicznego z zakresu sportu, turystyki i kultury na łączną kwotę 130 tys. zł.

czytaj więcej ...

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  12.01.2012r. | Czytano: 1108 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim na posiedzeniu w dniu 12.01.2012 r. podjął uchwały o ogłoszeniu otwartego konkursu ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych w zakresie upowszechniania sportu, krajoznawstwa i turystyki oraz kultury, sztuki,ochrony dóbr kultury i tradycji.

czytaj więcej ...

II edycja konkursu - wybór ofert na realizację w zadań w zakresie sportu i turystyki (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.04.2011r. | Czytano: 1172 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14 kwietnia 2011 r. zatwierdził protokół komisji do zaopiniowania ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz dokonał wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

czytaj więcej ...

II edycja konkursu - wybór ofert na realizację w zadań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  16.04.2011r. | Czytano: 1109 razy. |

Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14 kwietnia 2011 r. zatwierdził protokół komisji do zaopiniowania ofert w II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego oraz dokonał wyboru ofert na realizację w 2011 roku zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

czytaj więcej ...

II konkurs ofert na kulturę i sport (dział - Z pracy Zarządu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  21.03.2011r. | Czytano: 1235 razy. |

Zarząd Powiatu w Radzyniu Podlaskim ogłasza II edycję otwartego konkursu ofert na realizację w 2011 r. zadań publicznych w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oraz w zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki.

czytaj więcej ...

1 2 3 4 5  (z 6) next

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.077 s.