E-INFORMATOR POWIATOWY

Absolutorium dla Zarządu Powiatu (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  26.04.2010r. | Czytano: 1179 razy. |

Na sesji Rady Powiatu w dniu 22 kwietnia 2010r. w 7 pkt. obrad, po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu za 2009 rok, radni podjęli jednogłośnie 19 głosami ,,za” uchwałę w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim za 2009 rok.

czytaj więcej ...

Wynagrodzenia nauczycieli (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  09.03.2010r. | Czytano: 1185 razy. |

Wynagrodzenia nauczycieliPodczas XXX Sesji Rady Powiatu Starosta Radzyński w piśmie adresowanym do Marka Wołosowicza Przewodniczącego Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim, poinformował Radę, że w 2009 r. na każdym stopniu awansu zawodowego środki finansowe wydane przez Powiat Radzyński na wynagrodzenia nauczycieli są wyższe niż wymagane przez Kartę Nauczyciela.

czytaj więcej ...

Na sesji Rady Powiatu o przedsięwzięciach z udziałem środków pozabudżetowych (dział - Sesje Rady Powiatu)

Dodał: Administrator. | Data publikacji:  08.03.2010r. | Czytano: 5564 razy. |

XXX Sesja Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim odbyła się 4 marca 2010 r . Tematami obrad była informacja o aktualnie realizowanych przedsięwzięciach z udziałem środków pozabudżetowych oraz sprawozdania z działalności za 2009 rok: Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Radzyniu Podlaskim i Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Powiatu Radzyńskiego.

czytaj więcej ...

poprzednia  1 2 3 4 5 7  (z 7)

© Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007 - 2017) •   21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1
Created by B|SOZON  validor css

Tworzenie strony:  0.055 s.