BIP

Rozmiar tekstu

Kontrast

18 styczeń 2018

Wykaz organizacji pozarządowych zarejestrowanych na terenie powiatu radzyńskiego znajduje się pod poniższymi linkami: 

 


Współpracę organów Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w zakresie realizacji zadań publicznych reguluje ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY

  • Program na 2017 r. stanowi Uchwała nr XXII/93/2016 Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 października 2016 r. w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy Powiatu Radzyńskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017 ogłoszona w DZ. URZ. WOJ. LUB. 2016.4644 w dniu 28.11.2016 r.

 

Otwarte konkursy na realizację zadań pożytku publicznego

WZORY DOKUMENTÓW

Sprawozdanie obowiązujące do umów zawartych w 2016 r.: - wzór sprawozdania (plik .rtf)

Do pobrania OBOWIĄZUJĄCE (aktualne) WZORY DOKUMENTÓW (Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 1 z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300))

NAGRODY DLA TRENERÓW

 

f
f

Nowoczesna edukacja zawodowa w ZSP im. Jana Pawła II w Radzyniu