Rodzaje alarmów - komunikaty ostrzegawcze, sygnały alarmowe

Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłoszenia alarmów
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1 Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny - modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut. Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla ..............
Znak żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2 Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut. Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj alarmu, itp.) dla .......................
 KOMUNIKATY OSTRZEGAWCZE


Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłoszenia komunikatu
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ...................... około godz. …...min. ..... może nastąpić skażenie .................................. (podać rodzaj skażenia)w kierunku ................ (podać kierunek)
2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami   Formę i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Informacja zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców ................... (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców)


Lp. Rodzaj alarmu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środków masowego przekazu
1 Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu .................................. (podać rodzaj skażenia) dla ............................
2 Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ............................. (podać rodzaj zakażenia) dla ..................
3 Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska   Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna:
Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu ..................................(podać rodzaj klęski) dla .............................

drukuj drukuj