Kategoria: Powiat Radzyński

Komisje Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim zostały powołane  na III sesji Rady Powiatu w Radzyniu Podlaskim w dniu 14 grudnia 2018 r.
Komisje liczą od 5 do 7 członków. Pracą komisji kieruje jej przewodniczący powoływany i odwoływany przez Radę - pobierz imienne wyniki głosowań (plik docx) - radny może być przewodniczącym tylko jednej komisji. 

Komisja Rewizyjna: 

 1. Jerzy Kamiński
 2. Witold Korulczyk - Przewodniczący
 3. Dariusz Langa
 4. Stanisław Orłowski - Zastępca Przewodniczącego
 5. Michał Zając - sekretarz

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji:

 1. Mirosław Bartoś
 2. Witold Korulczyk
 3. Stanisław Orłowski - Przewodniczący
 4. Anna Szymala
 5. Michał Zając

Komisja Budżetowo-Finansowa:

 1. Jerzy Bednarczyk
 2. Andrzej Chojnacki
 3. Jarosław Ejsmont
 4. Grzegorz Kowalczyk
 5. Tomasz Stephan - Przewodniczący

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska:

 1. Mirosław Bartoś
 2. Jerzy Bednarczyk
 3. Andrzej Chojnacki
 4. Jerzy Kamiński
 5. Robert Mazurek
 6. Szczepan Niebrzegowski
 7. Michał Zając - Przewodniczący

Komisja Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego

 1. Jerzy Bednarczyk
 2. Jakub Jakubowski
 3. Jerzy Kamiński - Przewodniczący
 4. Witold Korulczyk
 5. Robert Mazurek
 6. Anna Szymala
 7. Mieczysław Wagner

Komisja Spraw Społecznych:

 1. Jakub Jakubowski
 2. Grzegorz Kowalczyk
 3. Dariusz Langa - Przewodniczący
 4. Tadeusz Sławecki
 5. Zbigniew Smółko
 6. Tomasz Stephan
 7. Anna Szymala

Komisja Zdrowia:

 1. Jarosław Ejsmont
 2. Szczepan Niebrzegowski
 3. Zbigniew Smółko - Przewodniczący
 4. Tomasz Stephan
 5. Mieczysław Wagner