Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Konsultacje LRS dla LGD „Zapiecek”
Wiadomość dodał: Administrator, 2008-09-09 08:19:28

8 września 2008 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) dla Lokalnej Grupy Działania (LGD) „ZAPIECEK” z/s w Radzyniu Podlaskim.

Foto: B. Sozoniuk
Konsultacje prowadzi Ryszard Boguszewski z Biura Doradztwa Europejskiego „Eurocompass” z Lublina

Wzięli w nim udział m.in.: Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego - Mateusz Orzechowski, Wójtowie Gmin Powiatu Radzyńskiego oraz Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski - Witold Kowalczyk, przedstawiciele organizacji pozarządowych, instytucji kultury i sportu, jednostek terenowych OSP, kół gospodyń wiejskich, lokalni przedsiębiorcy i wiele innych osób, którym bliski jest rozwój Naszego Powiatu.

Celem działania LGD ZAPIECEK jest przede wszystkim pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych z programu LEADER przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.
Z inicjatywy tej będą mogły skorzystać samorządy gminne, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i przedsiębiorcy prowadzący działalność na obszarach wiejskich.

Spotkanie od strony merytorycznej zostało przygotowane przez Biuro Doradztwa Europejskiego „Eurocompass” z Lublina. Zaprezentowano główne cele i zasady opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju w ramach Programu LEADER oraz przedstawiono wstępną diagnozę sytuacji społeczno-gospodarczej obszaru objętego Strategią. Ponadto uczestnicy spotkania otrzymali do wypełnienia ankietę, której celem była identyfikacja barier i szans rozwoju LGD oraz celów strategicznych LSR.

Spotkanie panelowe w trzech grupach branżowych: gospodarcza, społeczna i publiczna zaplanowane jest na 19 września br. tematem spotkania będzie identyfikacja kluczowych projektów możliwych do dofinansowania z programu LEADER oraz druk formularza zgłoszeniowego projektu. Osoby zainteresowane pozyskaniem dofinansowania oraz mające ciekawe pomysły zapraszamy do udziału w ww. spotkaniu do sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim, Pl. I. Potockiego 1, sala nr 9. Godzinę spotkania grup branżowych podamy w późniejszym terminie.

Osoby, które chciałyby zasilić szeregi Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK”
i uzyskać więcej informacji na ten temat mogą to zrobić w następujący sposób:

 

Wszystkich zainteresowanych zachęcamy do zapoznania się z prezentacją multimedialną dotyczącą przedmiotowego tematu. Do pobrania: prezentacja ppt (spakowany zipem plik) - 4.7MB

Oprac.: A.M

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=113
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 13:42. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1