Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Warsztaty dla LGD "Zapiecek"
Wiadomość dodał: , 2008-09-15 08:30:16

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami informujemy o panelowym spotkaniu konsultacyjnym LGD „ZAPIECEK” w wybranych grupach branżowych, które odbędzie się 19 września w sali konferencyjnej (nr 9) Starostwa Powiatowego, Pl. Potockiego 1 w Radzyniu Podlaskim w godzinach:

10.00 - Sfera publiczna (przedstawiciele samorządów miasta, gmin, powiatu, ośrodków kultury),

12.00 - Sfera społeczna (stowarzyszenia, fundacje, ośrodki kultury, koła gospodyń, OSP, parafie, osoby fizyczne),

14.00 - Sfera gospodarcza (przedsiębiorcy, rolnicy).

Tematem spotkania będzie identyfikacja kluczowych projektów możliwych do dofinansowania w ramach środków będących w dyspozycji LGD ZAPIECEK w latach 2009-2013. Przedstawione przez Państwa propozycje będą podstawą przy konstruowaniu budżetu Lokalnej Strategii Rozwoju.

Spotkanie będzie miało charakter warsztatowy, dlatego prosimy o zapoznanie się z treścią ankiety identyfikującej projekty realizowane w ramach lokalnej strategii rozwoju (do pobrania plik.rtf).

Dodatkowo zamieszczamy kilka przydatnych informacji w jaki sposób można zasilić szeregi LGD „Zapiecek”. W zależności od tego którą z poniższych sfer reprezentujemy można to zrobić poprzez:

Następnie oryginały podjętych uchwał należy dostarczyć do siedziby LGD „ZAPIECEK”, Pl. I. Potockiego 1, 21-300 Radzyń Podlaski. Decyzję o przyjęciu w poczet członków LGD podejmie Zarząd LGD „ZAPIECEK”.

Więcej informacji pod nr tel. 083 352-74-03 w Wydziale Spraw Społecznych lub pod nr tel. 083 352-78-10 u Pani Katarzyny Krupskiej-Grudzień - Prezesa LGD „ZAPIECEK”.

Opr. A.M. 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=115
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 22:55. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1