Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Sprawozdanie roczne (2008) Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Radzyniu Podlaskim
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-02-25 09:09:59

W 2008 r. (od 1 kwietnia 2008 roku) do Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Radzyniu Podlaskim wpłynęło 90 spraw z których 15 nie miało charakteru konsumenckiego. Daje to średnią 10 spraw na miesiąc.

Z liczby spraw nie konsumenckich można wyciągnąć wniosek, że mieszkańcy powiatu radzyńskiego, zwłaszcza rolnicy, nie mają zapewnionej odpowiedniej obsługi prawnej, prowadzonej przez siebie działalności zarobkowej.

Ogólna skuteczność dochodzenia roszczeń konsumentów (zarówno u przedsiębiorców jak i w sądzie) wyniosła 77,1% .

Pełny tekst sprawozdania (plik .pdf)

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=152
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:36. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1