Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Dotacje na sport i kulturę
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-03-04 11:48:30

Na posiedzeniu w dniu 2 marca 2009 r. Zarządu Powiatu w Radzyniu Podlaskim zatwierdził protokół komisji z dnia 19.02.2009 r. dotyczący oceny formalno-prawnej złożonych ofert na realizację w 2009 r. zadań z zakresu kultury fizycznej, sportu i turystyki oraz kultury i dziedzictwa narodowego finansowanych z budżetu Powiatu Radzyńskiego a następnie dokonał wyboru ofert.

W zakresie zakresie kultury fizycznej, sportu i turystyki oferty złożyło 12 podmiotów na realizację 13 zadań, natomiast w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego oferty złożyło 6 podmiotów na realizację 15 zadań. Wszystkie oferty spełniły wymogi formalne, natomiast 3 oferty w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego nie wpisują się w treść ogłoszenia o konkursie.

Zestawienie wybranych ofert i podmiotów znajduje się na zakładce ngo » konkurs

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=156
Wydrukowano dnia:  24-11-2017r. o godzinie: 10:15. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1