Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Targi Pracy i Edukacji
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-05-28 12:37:31

W dniu 27.05.2009 r. w godzinach od 10.00 do 14.00 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II przy ul. Sikorskiego 15 w Radzyniu Podlaskim odbyły się Targi Pracy i Edukacji.

Foto: P. Matysiak
Targi Pracy i Edukacji w Radzyniu Podlaskim - stoiska informacyjne.

Targi zorganizowane zostały przez Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży Ochotniczych Hufców Pracy w Białej Podlaskiej oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Radzyniu Podlaskim.

W Targach Pracy i Edukacji czynnie wziął udział Powiatowy Urząd Pracy w Radzyniu Podlaskim reprezentowany przez Panią Dyrektor Annę Ilczuk.Informacji podczas targów udzielał doradca zawodowy oraz pośrednik pracy – stażysta.
Poza PUP, na targach swoje stoiska prezentowali:

PUP w Radzyniu Podlaskim miał do zaoferowania 7 miejsc pracy w następujących zawodach: Kucharz, Wulkanizator, Torfiarz, Operator równiarki drogowej, Operator ciągnika z osprzętem oraz Sprzedawca. Do dyspozycji zostało również przekazanych 18 zagranicznych ofert pracy EURES (Europejskie Służby Zatrudnienia) z następujących krajów: Cypr, Wielka Brytania, Niemcy, Finlandia, Włochy, Holandia oraz Norwegia.

Ponadto Powiatowy Urząd Pracy rozpowszechniał materiały informacyjne: dotyczące usług rynku pracy (Pośrednictwo pracy, Aktywne poszukiwanie pracy, Poradnictwo zawodowe, Szkolenia, Studia podyplomowe, Usługi EURES); wzory dokumentów aplikacyjnych (CV, CV europejskie, List motywacyjny); Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych; informacje o zawodach; Informator o szkołach wyższych i policealnych; ulotki tematyczne (zasady tworzenia CV i Listu motywacyjnego, informacje o tym, gdzie i jak szukać pracy, jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, adresy stron internetowych zawierających oferty pracy) oraz Kompendium przedsiębiorczości.

Osobami odwiedzającymi Targi Pracy i Edukacji w większości była młodzież , która stawia pierwsze kroki na rynku pracy. Dlatego zadawane pytania dotyczyły metod poszukiwania pracy, oczekiwań pracodawców wobec kandydatów do pracy, wymogów stawianych przez lokalny rynek pracy osobom poszukującym pracy, a także sytuacji osób bezrobotnych w powiecie radzyńskim.

Największym zainteresowaniem uczestników Targów Pracy i Edukacji cieszyły się takie kwestie jak: skuteczne poszukiwanie pracy, zasady tworzenia dokumentów aplikacyjnych, autoprezentacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz prezentowane oferty pracy.

Gośćmi Targów byli: posłowie na Sejm RP – Tadeusz Sławecki i Jerzy Rębek, Starosta Radzyński Jerzy Kułak, Zdzisław Janus - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. Funkcję gospodarza pełnił Piotr Gawryszczak – Komendant Wojewódzki OHP w Lublinie.

Stopa bezrobocia w powiecie radzyńskim w kwietniu wyniosła 12,6% i była niższa niż w poprzednich miesiącach w 2009 roku. W związku z sezonowością zatrudnienia w porze letniej, w ubiegłych latach zauważalny był spadek bezrobocia, dlatego też najprawdopodobniej sytuacja ta powtórzy się również w tym roku, co spowodowałoby spadek liczby osób bezrobotnych rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radzyniu Podlaskim.

Opr. A. Skupińska (PUP)

 

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=203
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 00:35. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1