Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Gratulacje i podziękowania od Kuratora Oświaty
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-10-16 15:23:16

Gratulacje i podziękowania dla delegacji Powiatu Radzyńskiego za uświetnienie I Europejskiego Kongresu Szkół Rolniczych, który odbył się na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie, na ręce Starosty Radzyńskiego Jerzego Kułaka złożył Lubelski Kurator Oświaty Krzysztof Babisz.

Foto: 
List Krzysztofa Babisza Lubelskiego Kuratora Oświaty.

Delegację Powiatu Radzyńskiego stanowili nauczyciele i uczniowie pionu gastronomicznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim na czele z dyrektorem Zdzisławem Janusem.

Im to w szczególności w liście przesłanym do Starosty Radzyńskiego Lubelski Kurator wyraża uznanie i składa gratulacje za "bogatą prezentację potraw i sympatyczną obsługę uczestników Kongresu. Estetyka przygotowania potraw i ich doskonały smak spotkały się z wielkim uznaniem.

W liście czytamy również, że:

Dzięki wsparciu organizacyjnemu ze strony Pana Starosty Radzyńskiego impreza zyskała atrakcyjną formę i godną oprawę, co spotkało się z dużym uznaniem gości i uczestników konferencji.

Zaangażowanie w powyższe przedsięwzięcie świadczy o żywym zainteresowaniu edukacją rolniczą, wspieraniem jej rozwoju, tak bardzo ważnego dla przyszłości rolnictwa na Lubelszczyźnie oraz trosce o edukację ustawiczną mieszkańców wsi.

 

O udziale delegacji Powiatu Radzyńskiego w I Europejskim Kongresie Szkół Rolniczych pisaliśmy w artykule „Indyk z Radzynia” na Europejskim Kongresie Szkół Rolniczych

Zobacz treść listu

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=247
Wydrukowano dnia:  23-11-2017r. o godzinie: 22:56. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1