Wydruk pochodzi z serwisu: Oficjalny serwis internetowy Starostwa Powiatowego w Radzyniu Podlaskim - www.powiatradzynski.pl

Kaplica Aniołów Stróżów po renowacji
Wiadomość dodał: Administrator, 2009-10-22 15:12:52

W piątek, 09 października 2009r. dokonano odbioru prac renowacyjnych przy zabytkowej kaplicy pod wezwaniem Aniołów Stróżów w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego. Ogólny koszt inwestycji wyniósł 57 551,53zł.

Foto: B. Sozoniuk
Kaplica pod wezwaniem Aniołów Stróżów w Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego po renowacji.

20 000,00zł pochodziło z dotacji Lubelskiego Konserwatora Zabytków, zaś pozostałe 37 tys. zł sfinansowane zostało z budżetu Powiatu Radzyńskiego.

Wykonano następujące prace: dokonano wymiany podłogi i konserwacji stolarki okiennej i drzwiowej, odbudowano sygnaturkę zwieńczającą dach, wymieniono pokrycie dachu, wykonano tynki zewnętrzne oraz malowanie, a także izolację fundamentów. Obiekt remontowało Przedsiębiorstwo Remontu i Konserwacji Zabytków Lecha Stadnickiego.

W czasie prac restauratorskich we wnętrzu kaplicy natrafiono na autografy i elementy malatury, które pozwalają twierdzić, iż jest ona jedną z dwóch najstarszych budowli w Radzyniu Podlaskim. Wzniesiona została najprawdopodobniej w drugiej połowie XVII wieku (nie jak wcześniej sądzono w wieku XVIII) z fundacji Antoniego Stanisława Szczuki, na miejscu najstarszego radzyńskiego kościoła. Wnętrze obiektu z dobrze zachowaną niszą ołtarzową i bogato zdobionym szkaplerzem być może kryje tajemnice o twórcach renesansu lubelskiego w naszym mieście.

Jak czytamy we wnioskach i założeniach konserwatorskich „Programu prac konserwatorskich dla wypraw tynkarskich, polichromii i sztukaterii wnętrza kaplicy pałacowej w Radzyniu Podlaskim” opracowanym przez konserwatora dzieł sztuki panią mgr Annę Fic-LazorZachowana niemalże w całości oryginalna wyprawa tynkarska z napisami i pozostałościami polichromii, a także sztukaterie kopuły stanowią cenne źródło badań nad historią założenia parkowo-pałacowego w Radzyniu Podlaskim. Biorąc pod uwagę, że w kościele pw. Św. Trójcy w Radzyniu Podlaskim występują analogiczne pod względem formy i materiałów użytych, dekoracje sztukatorskie, można domniemać, że kapliczka i jej wystrój może być dziełem tego samego twórcy.

Koszt tych prac konserwatorskich wraz badaniami wg autorki Programu wyniesie ponad 83000 zł.

Kaplica została wpisana do rejestru zabytków w 1974 roku i praktycznie do roku 2004 jej stan techniczny powoli pogarszał się i obiekt popadał w ruinę. Od roku 2005 z inicjatywy Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Radzyniu Podlaskim, administratora obiektu, rozpoczęto cykl prac, które pozwoliły w chwili obecnej odzyskać urok architektoniczny obiektu.

Wydruk strony: www.powiatradzynski.pl/informacje.php?id=249
Wydrukowano dnia:  25-11-2017r. o godzinie: 04:52. 
©Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim (2007) 21-300 Radzyń Podlaski, Pl. I. Potockiego 1